Artikel aanbieden: info@achterkamertjes.nl

Zware beroepen ontzien bij AOW

achterkamertjes/agnes jongerius/henk van lierop

Nu de verhoging van de AOW-leeftijd een feit is, voelen velen letterlijk de pijn. Vorige week luidden de bedrijfsartsen, verenigd in de NVAB, al de noodklok. Langer doorwerken is een te zware opgave voor mensen met zware beroepen. Vandaag pleit voormalig FNV-voorzitter en PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius in Trouw voor maatregelen.

Mensen met zware beroepen, zoals bijvoorbeeld stratenmakers en bouwvakkers, zijn vaak op jonge leeftijd begonnen met hun werk, zijn veelal laag opgeleid en verdienen relatief weinig. Zij hebben minder financiële mogelijkheden dan hoogopgeleiden om zelf te regelen dat ze vroegtijdig stoppen met werken.

Over een hogere AOW-leeftijd werd al vele jaren gedebatteerd in de Nederlandse politiek, voordat CDA-minister Piet Hein Donner samen met PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma in 2009 met een wetsvoorstel kwam voor een hogere AOW-leeftijd. Daarin werd rekening gehouden met werknemers die er meer dan 42 jaar op hadden zitten. Zij kregen de mogelijkheid om toch nog op hun 65e hun AOW te ontvangen, maar wel met een lagere uitkering. Werknemers in zware beroepen zouden na 30 jaar een aanbod moeten krijgen van de werkgever voor minder belastend werk. Maar in 2009 voelde Nederland de gevolgen van de financiële crisis. Het wetsvoorstel werd ingetrokken en in 2011 vervangen door een veel soberder wetsvoorstel, waarbij de verhoging van de AOW-leeftijd sneller werd ingevoerd.

Daarover klaagt Agnes Jongerius, die als FNV-voorzitter met de werkgevers in de clinch lag over de verhoging van de AOW-leeftijd, nu haar nood. De flexibele AOW, waarbij mensen toch nog op hun 65e zouden kunnen stoppen, is er nooit gekomen. Jongerius, die in 2012 vertrok als FNV-voorzitter, zegt dat er bovendien niet in de cao’s goede afspraken zijn gemaakt met werkgevers om te komen tot maatregelen om werknemers met zware beroepen te ontzien.

Jongerius pleit nu niet alleen voor een flexibele AOW, maar ook voor een “generatiepact”. Oudere werknemers zouden dan minder zwaar werk gaan verrichten en hun kennis en ervaring overdragen aan jongere collega’s. Daarnaast zouden ze geleidelijk aan minder moeten gaan werken en toch een volledig pensioen kunnen opbouwen. Anders gezegd: De PvdA kan met de verkiezingen in zicht weer haar sociale gezicht laten zien en de zware beroepen weer hoog op de politieke agenda zetten.

FOTO: Agnes Jongerius Bron: PvdA

2 Reacties

  1. T Kemper | | Beantwoorden

    Mevr. Agnes Jongerius verkwanselde met een pennenstreek veel opgebouwde rechten. Een tijdje later zit zij in Brussel en laat in Nederland de mensen aan hun lot over. Nu de verkiezingen er aan komen wil ze voor de PvdA extra stemmen ophalen door weer over diverse afspraken de zware beroepen regeling op te rakelen.
    Niet te volgen, de PvdA zit toch in dit kabinet, waarom is de afgelopen jaren hier niets aan gedaan. Agnes Jongerius doe niet zo achterbaks, jij bent als enige beter geworden van deze regels.

  2. Kees | | Beantwoorden

    En weer het volgende PVDA propaganda verhaal.
    Erg geloofwaardig ook, zo voor de verkiezingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *