Artikel aanbieden: info@achterkamertjes.nl

Merkel stopt niet met onderhandelen, maar praat ook niet verder

merkel/rob martinet/achterkamertjes

Wat zit er in een woord?  Opwinding vanmorgen, bondskanselier Merkel wil de toetredingsonderhandelingen met Turkije stoppen! Bild-zeitung weet het zeker. De werkelijkheid blijkt iets genuanceerder te liggen, Merkel wil geen nieuwe hoofdstukken in de onderhandelingen openen zo lang de democratie in Turkije met voeten wordt getreden. In totaal moet er over 33 hoofdstukken onderhandeld worden, nu wordt slechts over enkele onbeduidende gepraat, zoals de opzet van de begroting. Belangrijke hoofdstukken als justitie, mensenrechten etc. zijn nog helemaal niet aan bod en komen dat dus voorlopig ook niet. Merkel heeft dinsdag aan haar eigen regeringsfractie dus weinig nieuws verteld, maar het is diplomatiek gezien natuurlijk wel iets anders of de Turkse president Erdogan een deur keihard in zijn gezicht krijgt  dichtgeslagen of dat die voorlopig niet

Zet hem op Thierry, Jan en Jacques!

baudet/fons kockelmans/achterkamertjes

Hoe zou het eigenlijk zijn met Thierry Baudet? In september kondigde deze “belangrijkste intellectueel van Nederland” (zo schijnt hij zich echt genoemd te hebben) aan dat hij met zijn Forum voor Democratie aan de verkiezingen zou meedoen. Maar daarna werd het stil. Geen lijst, geen programma, geen stroom van tv-optredens. Of heb ik iets gemist? Ook over Jan Roos, de lijsttrekker van VoorNederland, horen we betrekkelijk weinig. Af en toe weet dit opgewonden standje zich wel eens de publiciteit in te twitteren, maar van het domineren van het publieke debat is vooralsnog geen sprake. Of Baudet zijn Forum al officieel heeft aangemeld voor verkiezingsdeelname weet ik eigenlijk niet. In de peilingen is van enige steun voor zijn partij in elk geval niets te merken. VoorNederland

Kies voor de doorbraak, stem Monasch

Links kijkt weg van het migratieprobleem en rechts kijkt weg van de flutbanen. De gewone man is de dupe. Gewoon, omdat de politiek niet luistert naar de gewone man. Maar gelukkig is er nu Jacques Monasch. Hij wil een “doorbraak”. De gewone man, vandaag de dag ook wel boze witte man genoemd, moet weer een stem krijgen. Hoe dat kan? Door referenda. Dat wil zeggen echte referenda. De gevestigde orde mag niet zo maar de uitspraak van het Oekraïne-referendum naast zich neerleggen. Het zit Monasch nog steeds dwars dat de PvdA, de partij die hij zoveel jaren trouw diende, die uitspraak niet respecteert. Inderdaad. We zullen het nooit vergeten. Die historische woensdag 6 april. Weet U het nog ? Alle hardwerkende Nederlanders legden toen de

Nieuwe Wegen lopen dood

monasch/fons kockelmans/achterkamertjes

Stel je wilt een nieuwe politieke partij beginnen. Helemaal niet zo’n rare gedachte, want er komen steeds meer politieke partijen. Als we in dit tempo doorgaan doet over een paar decennia elke straat in Nederland met een eigen lijst aan de verkiezingen mee. Maar goed, je wilt dus een eigen partij beginnen. Eén van de eerste dingen die je dan moet doen is een goede naam verzinnen, en dat wordt almaar lastiger. Je ziet het in de lokale politiek. Hoeveel partijen nemen niet aan gemeenteraadsverkiezingen deel onder de naam Gemeentebelangen of Burgerbelangen? Bij Tweede Kamerverkiezingen is een goede naam nog belangrijker. Je moet immers minstens 60.000 stemmen halen voor een zetel. Dat zijn diverse dorpen bij elkaar. Om zoveel mensen ertoe te krijgen jou hun

Wiebes voert campagne met eigen flop

achterkamertjes/henk van lierop/wiebes

Je zou zeggen dat er in de vleugel van het ministerie van Financiën waar de staatssecretaris huist weer een nieuw taboewoord is bijgekomen, na Bulgarenfraude en Vertrekregeling. DBA. Zodra Eric Wiebes binnen gehoorsafstand is, mag het woord over niemands lippen komen, op straffe van verbanning naar de Belastingdienst, waar bijna niemand meer wil werken. DBA, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, een wet die voor eens en voor altijd duidelijk moest maken of een kleine alleenstaande zelfstandige die een opdracht uitvoert niet eigenlijk gewoon stiekem een soort werknemer is, maar dan zonder dat er allerlei sociale premies en belasting worden afgedragen. Het tegendeel bleek het geval: niemand wist meer waar hij aan toe was. De Belastingdienst (waar bijna niemand meer wil werken) had de handenvol aan

Het denken staat niet stil bij links

staalfabriek/fons kockelmans/achterkamertjes

Heel progressief Nederland reageerde met afschuw op de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Natuurlijk in de eerste plaats vanwege zijn xenofobe en vrouwonvriendelijke uitlatingen. Maar toch ook omdat zijn economische voornemens haaks staan op het beleid van de afgelopen decennia. Want in plaats van vrijhandel pleit Trump voor protectionisme. Hij wil de eigen Amerikaanse industrie beschermen via invoerheffingen, om zo te voorkomen dat nog meer werkgelegenheid naar lagelonenlanden verdwijnt. Tot voor kort was dat vloeken in de neoliberale kerk. Het beschermen van het eigen belang gold als kortzichtig  en zou averechts werken. “Protectionisme bedreigt Nederlandse economie,” doceerden de PvdA-goeroes Willem Vermeend en Rick van der Ploeg dit weekend nog in hun Telegraafcolumn. Maar zij lopen achter. De top van hun

Fillon biedt rechtse kiezer in Frankrijk uitweg

fillon/rob martinet/achterkamertjes

Waar in ons land Wilders oprukt in de peilingen, heeft uiterst rechts in Frankrijk te kampen gekregen met tegenslag. Verrassend won de rechtse kandidaat Francois Fillon de voorverkiezingen bij Les Républicains. In de tweede ronde vergaarde hij het afgelopen weekeinde 67 procent van de stemmen tegenover zijn uitdager, de voormalige premier Alain Juppé. Dat was geen goed nieuws voor Marine Le Pen van het Front National, want Fillon heeft ook beperking van de immigratie op zijn agenda staan. Juppé was een makkelijker tegenstander geweest, want hij is immers vóór Europa en hij staat welwillend tegenover de islam. Landgoed-eigenaar Fillon bewandelt het oude pad van “La Grande France”,  Frankrijk moet weer meetellen in Europa, de rol van de Europese Commissie moet worden ingeperkt en hij staat kritisch ten

Wie wint er iets bij het proces tegen Wilders?

wilders/fons kockelmans/achterkamertjes

Twee partijen hebben afgelopen week volop in de publiciteit gestaan. Allebei zijn ze gestegen in de peilingen. Het gaat om DENK (van 2 naar 3 bij Maurice de Hond) en de PVV (van 30 naar 33). DENK kwam in het nieuws doordat een racistisch en bedreigend filmpje over kandidaat-Kamerlid Sylvana Simons op internet verscheen. De idioot die het gemaakt heeft, zal worden vervolgd. Hopelijk brengt dat andere idioten ertoe dergelijke filmpjes achterwege te laten. De PVV stond in het brandpunt van de belangstelling door het proces tegen partijleider Geert Wilders. Wilders wordt vervolgd vanwege zijn roep om “minder Marokkanen”. Voor de rechtbank betoogde hij deze week dat hij het slachtoffer is van een politiek proces. Hoewel zijn uitspraak uit 2014 in mijn ogen absoluut verwerpelijk

Lodewijk Asscher zaait verwarring

lodewijk asscher/achterkamertjes/henk van lierop

Waar gaat het om bij de PvdA ? De leden, en nu ook flitsleden, mogen kiezen wie lijsttrekker wordt ofwel de informele partijleider. De lijsttrekker moet in de visie van het partijbestuur ook na de verkiezing het gezicht van de partij zijn. Hij moet de fractievoorzitter worden in de Tweede Kamer. Daar kan hij dan beter de standpunten van de partij verwoorden dan een minister, die geacht wordt de compromissen van het regeerakkoord te verdedigen. Maar vicepremier Lodewijk Asscher, die het opneemt tegen fractievoorzitter Diederik Samsom om lijsttrekker te worden, kwam zaterdag met een nieuwe variant op de proppen. Als hij gekozen wordt wil hij na de verkiezingen eerst met de partij overleggen of de PvdA deel moet nemen aan een nieuwe regering. En vervolgens

Rechtstreeks de burgemeester kiezen is riskant

Burgemeester/fons kockelmans/achterkamertjes

Het blijkt uit ieder onderzoek opnieuw: de meeste Nederlanders zijn voor een gekozen burgemeester. Dat kan op twee manieren: je kunt de gemeenteraad laten bepalen wie er burgemeester wordt en je kunt de inwoners van de gemeente erover laten stemmen. Op dit moment worden burgemeesters door de Kroon benoemd, in feite door het kabinet. Daarbij wordt tegenwoordig vrijwel altijd rekening gehouden met de wens van de gemeenteraad. Die draagt een kandidaat voor en vervolgens stemt het kabinet daarmee in. De procedure is vrij duister en speelt zich achter gesloten deuren af. Bovendien kan de gemeenteraad op papier niets afdwingen. De benoeming van de burgemeester blijft wettelijk gezien een zaak van de Kroon. Toch is ze al een stuk transparanter dan enkele decennia terug. Toen werden