Artikel aanbieden: info@achterkamertjes.nl

Beste bezoekers van deze site,

Achterkamertjes.nl is verhuisd naar Frontbencher.nl

Hoe vertellen we dat de AOW-leeftijd weer omhoog moet?

aow/fons kockelmans/achterkamertjes

In 1956 werd de AOW ingevoerd. Iemand die toen 65 werd had gemiddeld nog een kleine 15 jaar te leven en dus van zijn AOW-uitkering te genieten. Nou ja, genieten. De uitkering bedroeg destijds 804 gulden voor een alleenstaande en 1338 gulden voor een echtpaar. Niet per maand, maar per jaar. Het leven was toen wel een stuk minder duur dan nu, maar niettemin waren dit karige bedragen. Op dit moment mag iemand die de 65 gehaald heeft gemiddeld rekenen op nog ruim 20 levensjaren. Als hij op dat moment met pensioen zou gaan, zou hij dus een dikke vijf jaar langer zijn AOW-uitkering opstrijken. Die bedraagt inmiddels 1081 euro netto voor een alleenstaande en 1372 euro voor een echtpaar. Niet per jaar, maar per

D66 ziet gevaar van referendum

de graaf/henk van lierop/achterkamertjes

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. D66 brengt dit weekeinde een belangrijke beperking aan in het standpunt over het referendum. De partij vindt dat internationale verdragen uitgesloten moeten worden van referenda. Het congres van de partij, die het 50-jarig bestaan viert, stemt dit weekeinde in met de volgende tekst: “D66 is voorstander van referenda als noodrem, maar niet als volksgericht om met één pennenstreek de vooruitgang die zestig jaar Europese samenwerking ons heeft gebracht in vrede, welvaart en veiligheid, vastgelegd in wet- en regelgeving en verdragen, uit te wissen. De huidige referendumwetgeving en het instrument zelf zijn volstrekt ongeschikt voor dergelijke besluiten.” D66 is voorstander van een correctief bindend referendum en heeft hierover een initiatiefwet ingediend. Daardoor kunnen gewone burgers het initiatief nemen

Trump ruikt zijn kans

henk van lierop/achterkamertjes/clinton

Ze zijn hard op weg de meest bizarre verkiezingen ooit te worden van een Amerikaanse president, die prijs lijkt alvast binnen. Elf dagen voor de stembusgang ontploft er een nieuwe bom, ditmaal geen juffrouwen die Trump beschuldigen van sexuele intimidaties, nee, nu is het de FBI die het onderzoek heropent naar de e-mails van Hillary Clinton. Trump leek al een ‘sore loser’, maar ruikt opeens weer een kans. Enkele dagen terug werd FBI-baas James Comey naar eigen zeggen op de hoogte gebracht van nieuw opgedoken e-mails. Naar eigen zeggen zou hij niet anders kunnen dan actie te ondernemen, omdat hij anders het verwijt zou kunnen krijgen zaken onder het tapijt te vegen. Maar elf dagen voor de verkiezingen een bom leggen en erbij vertellen dat

“Links” en “rechts” zijn onduidelijke begrippen

krouwel/fons kockelmans/achterkamertjes

Bent u links, rechts of iets daartussenin? De Volkskrant publiceerde zaterdag hierover een interessant onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Om te beginnen blijkt het erg moeilijk om te definiëren wat  “links” en “rechts” in de politiek precies betekent. Ga je uit van de vertrouwde sociaaleconomische criteria, dan kan een partij als de PVV als links worden aangemerkt. Zij is immers voorstander van bijvoorbeeld het schrappen van het eigen risico in de zorg, het terugdraaien van de verhoging van de AOW-leeftijd en van meer geld voor de ouderenzorg. Ook 50PLUS is in dit opzicht links. Neem je de steun voor de EU als norm, dan is de PVV uiterst rechts, terwijl GroenLinks, PvdA en D66 als meest linkse partijen uit de bus komen. De

Waarom geen principiële discussie over de monarchie?

kon huis/fons kockelmans/achterkamertjes

Premier Rutte vindt dat D66 en SP zich schuldig maken aan populisme door steeds maar te zeuren over al het geld dat het koningshuis ons kost. Rutte mag dan flink wat boter op zijn hoofd hebben, hij heeft wel een punt. De Kamer is eerder akkoord gegaan met afspraken over wat de Oranjes mogen ontvangen en nu roept ze dat die bedragen te hoog zijn. D66-leider Alexander Pechtold had het over het “zakgeld van 2,5 ton” dat prinses Amalia vanaf haar 18e jaarlijks ontvangt. SP-Kamerlid Ronald van Raak wees erop dat de prinses aanzienlijk meer toucheert dan de premier. Het zou goed zijn geweest als Pechtold en Van Raak hadden gezegd welke toelage voor Amalia zij dan wel passend achten. Een ton per jaar? Een

Dwarsliggen loont bij handelsverdrag

henk van lierop/achterkamertjes/tusk

Zoals verwacht zijn de Walen na veel hangen en wurgen door de pomp gegaan, ze gaan alsnog akkoord met het CETA-handelsverdrag met Canada. Daarmee kan de EU verlicht adem halen, de dwarsligger is weer binnen boord, Europa is nog steeds in staat handelsverdragen af te sluiten met grote andere handelsblokken. Met hun starre houding hebben de Franstalige Belgen wel wat uit het vuur gesleept. Hun boeren zijn beter beschermd maar het belangrijkste is wellicht dat ze hebben laten zien dat het wel degelijk mogelijk is zand in de Europese machinerie te strooien. De hakken in het zand zetten loont en dat kan alleen maar een aansporing zijn voor anderen in nieuwe soortgelijke gevallen. Nu de Walen hun verzet opgeven, kan het vrijhandelsgedeelte van het verdrag

D’66 is dood, leve D66

henk van lierop/achterkamertjes/pechtold

D66 heeft zaterdag zijn jubileumcongres. De partij bestaat dan 50 jaar, en dat mag op zijn zachtst gezegd opmerkelijk heten. D’66, de komma in de naam is later weggehaald, begon niet als een partij, maar als een politieke beweging. Een beweging die tot doel had het stelsel van politieke partijen op te blazen of op zijn minst sterk te vernieuwen. Als dat doel bereikt zou zijn zou D’66 zichzelf opheffen. Maar over opheffen zul je zaterdag niemand horen, terwijl het partijenstelsel nog bestaat als vanouds. Sterker nog, D66 is zelf tot de gevestigde partijen gaan behoren. D66 is de partij van de paradox, de schijnbare tegenstrijdigheid. Paradox was een geliefde term van de grote man van het eerste uur van de partij, Hans van Mierlo.

Vervang de dorpspolitiek door loten

raad/wilfried walstat/achterkamertjes

De lokale democratie deugt niet, dus alles moet anders, schrijft een groep burgemeesters, wethouders en raadsleden woensdag in Trouw. Burgers willen ook invloed uitoefenen buiten de raadsverkiezingen om, daarom moet de gemeentewet op de schop. Dat burgers niet tevreden zijn met de huidige situatie lijkt mij zonneklaar. Bij de laatste verkiezingen was de opkomst circa 53 procent, bij de verkiezingen ervoor ook. Bijna de helft van de burgers interesseert het blijkbaar allemaal geen bal. De meeste mensen kunnen volgens mij ook nauwelijks een raadslid of wethouder in hun stad opnoemen, inwoners van kleine dorpen weten vaak niet eens hoe hun burgmeester heet. Dat geldt in elk geval voor mezelf. Voor al die ongeïnteresseerden komen de lokale politici op initiatief van de Vlaardingse burgervader Bert Blase

Linkse fusie blijft een illusie

klaver/fons kockelmans/achterkamertjes

Komt er ooit een linkse fusie? PvdA-leider Diederik Samsom lijkt zich constructief op te stellen. Hij heeft voorgesteld zijn fractie en die van GroenLinks samen te voegen na de verkiezingen. De twee partijen zouden wel afzonderlijk moeten blijven bestaan, compleet met hun op diverse punten afwijkende verkiezingsprogramma’s. Hoe Samsom dat voor zich ziet, is onduidelijk, maar we hoeven ons er ook niet het hoofd over te breken. Want het zal niet gebeuren. Jesse Klaver van GroenLinks wil het niet. Klaver heeft een ander plan. De vier linkse partijen moeten zich er nu al op vastleggen dat ze na de verkiezingen nauw gaan samenwerken. Klaver suggereert dat de vier (in tegenstelling tot wat voor kort de gewoonte was rekent hij D66 ook bij links) dan een

Als PvdA echt naar links wil moet ze voor de oppositie kiezen

pvda/fons kockelmans/achterkamertjes

Wie dacht dat het bij de PvdA alleen maar gaat over de vraag wie lijsttrekker moet worden, heeft het mis. Er is wel degelijk ook aandacht voor de inhoud. Maandagavond presenteerde de partij haar verkiezingsprogramma onder de PvdA-achtige titel “Een verbonden samenleving”. De sociaaldemocraten zijn hiermee de laatste grote (nou ja, volgens de peilingen niet meer) partij die met haar conceptprogramma naar buiten komt. Erg verrassend is de inhoud, die traditiegetrouw al deels was gelekt, niet. De PvdA wil het eigen risico in de zorg schrappen en om dat te betalen de belastingen verhogen. Ze wil dat ouderen die daarvoor kiezen al op hun 65e AOW kunnen krijgen, al wordt het bedrag dan wat lager. Ze wil dat de banken flink meer belasting gaan betalen.